naarjobs.be
wordt ontwikkeld door nazka mapps in samenwerking met Mobiel21 en VDAB

naarjobs.be combineert real-time vacatures met de locatie van bedrijven, hun mobiliteitsaanbod voor werknemers en de multimodale vervoerswijzen ernaartoe. De digitale kaart toont actuele vacatures en verduidelijkt voor werkzoekenden en jobcoaches de mogelijke vervoersopties. Zo verkleinen we de drempel van mobiliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid bij het matchen van werkzoekenden en openstaande vacatures.

naarjobs.be zoekt mee naar oplossingen inzake vervoersarmoede richting werk en geeft inzichten in de multimodale bereikbaarheid van bedrijven. Bovendien werken we met dit platform aan een modal én een mental shift inzake duurzame mobiliteit: de overstap naar duurzaam woon-werkverkeer start met de juiste informatie.

Dit project wordt ondersteund door Smart Mobility Belgium van Minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo en minister van Mobiliteit, François Bellot.

Meer info over het project